Cách để bạn có thể dùng mượt Windows 11 hơn trên máy tính có cấu hình yếu - Ảnh 1.

Sau cả buổi vất vả chật vật mới down được bản Microsoft Windows 7 Ultimate Beta 1 Build 7022 32Bit về , join lại .
Và bây giờ, em đã move toàn bộ dữ liệu ở ổ D qua chỗ khác ( Máy em có 3 ổ , C, D và E ) , ổ C cài winXP , ổ E chứa dữ liệu .
Vậy cho em hỏi , bây giờ em chạy file set up , cài trực tiếp windows 7 vào ổ D được chứ ?

Em có ổ DVD , có Nero 6 , nhưng làm biếng và … ko biết cách burn ra đĩa  .
Giờ em bỏ nguyên tất cả file đã join vào ổ D , sau đó chạy file cài đặt nhé ? ( 28 part )

Part 1:   http://www.mediafire.com/?4bqjmbpxmfm Part 2:   http://www.mediafire.com/?mo2btyl2wvv Part 3:   http://www.mediafire.com/?lxytljf54fs Part 4:   http://www.mediafire.com/?s9dmmvzerw1 Part 5:   http://www.mediafire.com/?gwzwmlgmzzs Part 6:   http://www.mediafire.com/?0eowizglw22 Part 7:   http://www.mediafire.com/?mv1mbzv9aiu Part 8:   http://www.mediafire.com/?jxmmsxspmtz Part 9:   http://www.mediafire.com/?zjgttvs2xfg Part 10:   http://www.mediafire.com/?ckzhls221k2 Part 11:   http://www.mediafire.com/?r1nxnq2zehz Part 12:   http://www.mediafire.com/?qgdvm1mh9rg Part 13:   http://www.mediafire.com/?0cw5bid92gg Part 14:   http://www.mediafire.com/?hsy3yxxn9or Part 15:   http://www.mediafire.com/?aaz1ygba8mb Part 16:   http://www.mediafire.com/?gplajxmczcj Part 17:   http://www.mediafire.com/?etldynwkb1q Part 18:   http://www.mediafire.com/?sojgyreqns2 Part 19:   http://www.mediafire.com/?hbblbszjmyo Part 20:   http://www.mediafire.com/?eauunqwdlss Part 21:   http://www.mediafire.com/?1akdolziehn Part 22:   http://www.mediafire.com/?0lewjyk1wbx Part 23:   http://www.mediafire.com/?w1xyjtiiytr Part 24:   http://www.mediafire.com/?cyaizllksb0 Part 25:   http://www.mediafire.com/?xw2wbwxajem Part 26:   http://www.mediafire.com/?ktvjvtlod76 Part 27:   http://www.mediafire.com/?xdsihtpz124 Part 28:   http://www.mediafire.com/?m1nrjankhbj Or http://rapidshare.com/files/195588109/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.028.html http://rapidshare.com/files/195587309/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.027.html http://rapidshare.com/files/195586851/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.026.html http://rapidshare.com/files/195586591/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.025.html http://rapidshare.com/files/195585737/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.024.html http://rapidshare.com/files/195585321/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.023.html http://rapidshare.com/files/195585065/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.022.html http://rapidshare.com/files/195584178/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.021.html http://rapidshare.com/files/195583603/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.020.html http://rapidshare.com/files/195583492/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.019.html http://rapidshare.com/files/195582477/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.018.html http://rapidshare.com/files/195582189/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.017.html http://rapidshare.com/files/195582134/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.016.html http://rapidshare.com/files/195580982/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.015.html http://rapidshare.com/files/195580649/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.014.html http://rapidshare.com/files/195580627/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.013.html http://rapidshare.com/files/195579475/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.012.html http://rapidshare.com/files/195579230/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.011.html http://rapidshare.com/files/195579214/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.010.html http://rapidshare.com/files/195578062/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.009.html http://rapidshare.com/files/195577863/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.008.html http://rapidshare.com/files/195577814/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.007.html http://rapidshare.com/files/195576646/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.006.html http://rapidshare.com/files/195576390/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.005.html http://rapidshare.com/files/195576334/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.004.html http://rapidshare.com/files/195575054/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.003.html http://rapidshare.com/files/195574784/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.002.html http://rapidshare.com/files/195574701/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.001.html Or http://www.megaupload.com/?d=2EMPAJC0 http://www.megaupload.com/?d=W6G5LR5L http://www.megaupload.com/?d=4WQDJ8LS http://www.megaupload.com/?d=HPAKASVC http://www.megaupload.com/?d=WH78FKE9 http://www.megaupload.com/?d=LFKEAL9R http://www.megaupload.com/?d=076GIEI1 http://www.megaupload.com/?d=247VX19U http://www.megaupload.com/?d=57T3I1H2 http://www.megaupload.com/?d=WL1FVP5Y http://www.megaupload.com/?d=NCXYSDG0 http://www.megaupload.com/?d=GZ5EJ0N0 http://www.megaupload.com/?d=XNAEXYO8 http://www.megaupload.com/?d=SW9IGW0J http://www.megaupload.com/?d=CSNSAZE4 http://www.megaupload.com/?d=YFNMT5EG http://www.megaupload.com/?d=D3BLM5BY http://www.megaupload.com/?d=0KUHYO2R http://www.megaupload.com/?d=XFPCP04R http://www.megaupload.com/?d=NOOLMPF0 http://www.megaupload.com/?d=KLDWPBA3 http://www.megaupload.com/?d=N4RNS2KF http://www.megaupload.com/?d=WAD7MY1X http://www.megaupload.com/?d=4FCX6SCE http://www.megaupload.com/?d=JHRTLHHT http://www.megaupload.com/?d=D29VZPOD http://www.megaupload.com/?d=SLLUIFB0 http://www.megaupload.com/?d=KZFA6SSR