Lỗi từ Windows 10 tiếp diễn còn đó trên Windows 11, hàng trăm thư mục trống được tạo ra mà chẳng để làm gì

Với vẻ như Windows 11 đã kế thừa 1 vấn đề từ Windows 10. Khách hàng đang báo cáo rằng hệ quản lý tạo ra hàng trăm đến hàng ngàn thư mục trống trong thư mục System32. Giống như Windows 10, khi bạn rà soát thư mục, bạn với thể nhận thấy những thư mục .tmp trống, 1 số khách hàng thậm chí báo cáo rằng họ với hàng ngàn thư mục trống trong thư mục.

Những thư mục được cho là được tạo bởi phương tiện Provisioning Package Runtime Processing, filenam ProvTool.exe, và với thể bị xóa mà không gây ra bất kỳ sự cố nào.

Lỗi từ Windows 10 tiếp tục tồn tại trên Windows 11, hàng trăm thư mục trống được tạo ra mà chẳng để làm gì - Ảnh 1.

Vấn đề đã xảy ra từ năm 2019 trên Windows 10 và nghe đâu Microsoft vẫn bỏ quên đến và nó tiếp diễn còn đó trên Windows 11.

Kế bên vấn đề gây bừa bộn trong thư mục, lỗi này không gây ra bất kỳ sự cố nào trên hệ thống của bạn. Giả dụ bạn muốn rà soát xem máy tính của mình với bị lỗi hay không và muốn quét dọn một tí, bạn với thể tự rà soát tại C:WindowsSystem32configsystemprofileAppDataLocal.

Tham khảo: MSP