Mặc định win7 build 7000 không nghe được nhạc

các bạn chỉ cho mình với mình đang dùng main ASUS : P5L – MX
khi mình cài driver của đĩa main thì vẫn nhận nhưng không nghe được nhạc, tải mấy cái sound card R2.11 , R2.12 , 2.14, 2.13 …cũng đều không được ai biết chỉ cho mình cách hóa giải với

Bạn xem lại kỹ đi, vì nếu là Desktop thì đa số Windows 7 đã hỗ trợ Driver Sound rồi mà.
Nhìn góc System Tray (Góc đồng hồ ấy) xem có biểu tượng cái loa k?
Hoặc vào Control Panel xem có Realtek HD… trong đó k?
Nếu k đc liên lạc Y!M mình xem cho.
Thân!

Mình đang Help bạn thì mất mạng từ tối đến giờ mới có.
Xin lỗi bạn rất nhiều.
Bây giờ bạn cài Your Uninstall 2008 vào, sau đó Remove cái Realtek đi. Vì khi trước bạn cài lỗi nên giờ cài vào k đc, mình đã xem trong Control Panel và k có Realtek HD.
Sau khi Remove bạn Reset lại máy, cài lại Realtek 2.19 như bình thường.
Thực ra máy bạn nghe đc rồi, nhưng lúc trước bạn chuyển chế độ sang Digital, trong khi đó Main bạn k hỗ trợ nên k tìm thấy thiết bị đó.
Mai mình về quê k Onl Help bạn đc, bạn cứ theo cách mình làm nhé.
Sau khi cài xong Realtek, nếu nhận bạn đừng chuyển sang Digital Output nữa nhé.
Thân.