Vấn đề về cài đặt Windows 7

Sau cả buổi vất vả chật vật mới down được bản Microsoft Windows 7 Ultimate Beta 1 Build 7022 32Bit về , join lại .
Và bây giờ, em đã move toàn bộ dữ liệu ở ổ D qua chỗ khác ( Máy em có 3 ổ , C, D và E ) , ổ C cài winXP , ổ E chứa dữ liệu .
Vậy cho em hỏi , bây giờ em chạy file set up , cài trực tiếp windows 7 vào ổ D được chứ ?

Em có ổ DVD , có Nero 6 , nhưng làm biếng và … ko biết cách burn ra đĩa  .
Giờ em bỏ nguyên tất cả file đã join vào ổ D , sau đó chạy file cài đặt nhé ? ( 28 part )

Part 1:   http://www.mediafire.com/?4bqjmbpxmfm
Part 2:   http://www.mediafire.com/?mo2btyl2wvv
Part 3:   http://www.mediafire.com/?lxytljf54fs
Part 4:   http://www.mediafire.com/?s9dmmvzerw1
Part 5:   http://www.mediafire.com/?gwzwmlgmzzs
Part 6:   http://www.mediafire.com/?0eowizglw22
Part 7:   http://www.mediafire.com/?mv1mbzv9aiu
Part 8:   http://www.mediafire.com/?jxmmsxspmtz
Part 9:   http://www.mediafire.com/?zjgttvs2xfg
Part 10:   http://www.mediafire.com/?ckzhls221k2
Part 11:   http://www.mediafire.com/?r1nxnq2zehz
Part 12:   http://www.mediafire.com/?qgdvm1mh9rg
Part 13:   http://www.mediafire.com/?0cw5bid92gg
Part 14:   http://www.mediafire.com/?hsy3yxxn9or
Part 15:   http://www.mediafire.com/?aaz1ygba8mb
Part 16:   http://www.mediafire.com/?gplajxmczcj
Part 17:   http://www.mediafire.com/?etldynwkb1q
Part 18:   http://www.mediafire.com/?sojgyreqns2
Part 19:   http://www.mediafire.com/?hbblbszjmyo
Part 20:   http://www.mediafire.com/?eauunqwdlss
Part 21:   http://www.mediafire.com/?1akdolziehn
Part 22:   http://www.mediafire.com/?0lewjyk1wbx
Part 23:   http://www.mediafire.com/?w1xyjtiiytr
Part 24:   http://www.mediafire.com/?cyaizllksb0
Part 25:   http://www.mediafire.com/?xw2wbwxajem
Part 26:   http://www.mediafire.com/?ktvjvtlod76
Part 27:   http://www.mediafire.com/?xdsihtpz124
Part 28:   http://www.mediafire.com/?m1nrjankhbj
Or
http://rapidshare.com/files/195588109/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.028.html
http://rapidshare.com/files/195587309/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.027.html
http://rapidshare.com/files/195586851/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.026.html
http://rapidshare.com/files/195586591/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.025.html
http://rapidshare.com/files/195585737/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.024.html
http://rapidshare.com/files/195585321/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.023.html
http://rapidshare.com/files/195585065/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.022.html
http://rapidshare.com/files/195584178/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.021.html
http://rapidshare.com/files/195583603/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.020.html
http://rapidshare.com/files/195583492/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.019.html
http://rapidshare.com/files/195582477/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.018.html
http://rapidshare.com/files/195582189/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.017.html
http://rapidshare.com/files/195582134/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.016.html
http://rapidshare.com/files/195580982/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.015.html
http://rapidshare.com/files/195580649/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.014.html
http://rapidshare.com/files/195580627/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.013.html
http://rapidshare.com/files/195579475/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.012.html
http://rapidshare.com/files/195579230/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.011.html
http://rapidshare.com/files/195579214/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.010.html
http://rapidshare.com/files/195578062/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.009.html
http://rapidshare.com/files/195577863/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.008.html
http://rapidshare.com/files/195577814/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.007.html
http://rapidshare.com/files/195576646/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.006.html
http://rapidshare.com/files/195576390/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.005.html
http://rapidshare.com/files/195576334/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.004.html
http://rapidshare.com/files/195575054/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.003.html
http://rapidshare.com/files/195574784/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.002.html
http://rapidshare.com/files/195574701/Windows_7_beta_1_Build_7022_Ultimate_x86.zip.001.html
Or
http://www.megaupload.com/?d=2EMPAJC0
http://www.megaupload.com/?d=W6G5LR5L
http://www.megaupload.com/?d=4WQDJ8LS
http://www.megaupload.com/?d=HPAKASVC
http://www.megaupload.com/?d=WH78FKE9
http://www.megaupload.com/?d=LFKEAL9R
http://www.megaupload.com/?d=076GIEI1
http://www.megaupload.com/?d=247VX19U
http://www.megaupload.com/?d=57T3I1H2
http://www.megaupload.com/?d=WL1FVP5Y
http://www.megaupload.com/?d=NCXYSDG0
http://www.megaupload.com/?d=GZ5EJ0N0
http://www.megaupload.com/?d=XNAEXYO8
http://www.megaupload.com/?d=SW9IGW0J
http://www.megaupload.com/?d=CSNSAZE4
http://www.megaupload.com/?d=YFNMT5EG
http://www.megaupload.com/?d=D3BLM5BY
http://www.megaupload.com/?d=0KUHYO2R
http://www.megaupload.com/?d=XFPCP04R
http://www.megaupload.com/?d=NOOLMPF0
http://www.megaupload.com/?d=KLDWPBA3
http://www.megaupload.com/?d=N4RNS2KF
http://www.megaupload.com/?d=WAD7MY1X
http://www.megaupload.com/?d=4FCX6SCE
http://www.megaupload.com/?d=JHRTLHHT
http://www.megaupload.com/?d=D29VZPOD
http://www.megaupload.com/?d=SLLUIFB0
http://www.megaupload.com/?d=KZFA6SSR